Promluvy Modlitby
Prožít advent
Máme čekat jiného?
Naděje je v dítěti
Vánoce
Křest Páně
Hle, beránek Boží
Bůh si je povolal
Blahoslavenství
Sůl země, světlo světa
Oko za oko
Starost o živobytí
Půst a pokušení
Slepí vidí
Smrtná neděle
Květná neděle
Velikonoce
Nevěřící Tomáš
Den matek
Boží Trojice
Podobenství o rozsévači
Podobenství o pleveli mezi pšenicí
Ty jsi Mesiáš
Nezbavujme se kříže!

Na Panovníku, našem Bohu, závisí slitování a odpuštění


Modlitba Páně - Otčenáš
Desatero
Vyznání víry CČSH
Apoštolské vyznání víry
Nicejsko-konstantinopolské vyznání víry
Modlitba k Duchu svatému
Modlitba sv. Františka z Assisi
Antoine de Saint-Exupéry - Umění malých kroků
Modlitba sv. Augustina
Modlitba Rogera Schutze
Dech vzkříšeného Krista
Hostina
Tajemství proměny
Proroci Boží budoucnosti
Pane, žehnej...
Vánoční modlitba
Karel Rahner: MODLITBA ZA MRTVÉ
Staré irské požehnání pro poutníky
John H. Newman: Veď, vlídné světloZpět na úvodní stránku


Lavičky a posilovací lavice pro domácí trénink