Promluvy Modlitby
Promluva na ústřední radě v Praze, květen 2022
Promluva na diecézním shromáždění, 21. května 2022
Letnice
Promluva u Husovy kaple na Ostravici 5. 7. 2022
Den veteránů - promluva v kostele sv. Mikuláše dne 10. 11. 2022
Choďme ve světle Hospodinově! - Promluva z 1. adventní neděle
Vánoce jsou tu! Bůh je s námi!
Povolání učedníků
Znovuotevření modlitebny v Jeseníku - květen 2023
Promluva na diecézním shromáždění s jáhenským svěcením - 20. 5. 2023
Podobenství o pleveli mezi pšenicí
Pane, smiluj se!
Upřímné odpuštění

Popeleční středa

Modlitba Páně - Otčenáš
Desatero
Vyznání víry CČSH
Apoštolské vyznání víry
Nicejsko-konstantinopolské vyznání víry
Modlitba k Duchu svatému
Modlitba sv. Františka z Assisi
Antoine de Saint-Exupéry - Umění malých kroků
Modlitba sv. Augustina
Modlitba Rogera Schutze
Dech vzkříšeného Krista
Hostina
Tajemství proměny
Proroci Boží budoucnosti
Pane, žehnej...
Vánoční modlitba
Karel Rahner: MODLITBA ZA MRTVÉ
Staré irské požehnání pro poutníky
John H. Newman: Veď, vlídné světloZpět na úvodní stránku