Promluvy Modlitby
Neustálé bdění
Křest pokání
Hledání Boha a sebe
Hospodin vybuduje dům tobě

Vánoční poselství
Když povolává Bůh
Vyhnání nečistého ducha
Chceš-li, můžeš mě očistit
Znamení duhy a půst
Modlitba Páně - Otčenáš
Desatero
Vyznání víry CČSH
Apoštolské vyznání víry
Nicejsko-konstantinopolské vyznání víry
Modlitba k Duchu svatému
Modlitba sv. Františka z Assisi
Antoine de Saint-Exupéry - Umění malých kroků
Modlitba sv. Augustina
Modlitba Rogera Schutze
Dech vzkříšeného Krista
Hostina
Tajemství proměny
Proroci Boží budoucnosti
Pane, žehnej...
Vánoční modlitba
Karel Rahner: MODLITBA ZA MRTVÉ
Staré irské požehnání pro poutníky
John H. Newman: Veď, vlídné světloZpět na úvodní stránku


Lavičky a posilovací lavice pro domácí trénink