Promluvy Modlitby
Setkání těhotných
O Ježíškovi
Promluva do duše na konci roku
Na Nový rok
Tři králové
Křest
Všechno tam nechali a šli za Ježíšem
Každý svého štěstí strůjcem
Dobro a zlo

Pochopili, že to nemyslel až tak vážně
Ježíš a cizoložnice
Boží hod velikonoční
Nevěřící Tomáš
To se již potřetí zjevil svým učedníkům po svém vzkříšení
Přikázání lásky
Seslání Ducha svatého
Cyril s Metodějem, Jan Hus a výročí otevření Husova sboru
O milosrdném Samaritánu aneb opakem lásky je lhostejnost
Sodoma Gomora a Otčenáš
Věřit Bohu znamená
S pokorou, tedy necpat se na první místa
Všichni ztraceni?
Uzdravení malomocných
K výročí vzniku Československa
17. listopad
Kristus Král
Choďme ve světle Hospodinově!
Panna počne a porodí syna
Vánoční
Novoroční
100 let CČSH a Křest
Setkání s Beránkem Božím
Hromnice
Postní obnova
Uzdravení slepého od narození
Vzkříšení Lazara
Květná neděle
Zelený čtvrtek
Zavřené dveře a nevěřící Tomáš
Den matek

Já jsem Cesta, Pravda a Život
Modlitba Páně - Otčenáš
Desatero
Vyznání víry CČSH
Apoštolské vyznání víry
Nicejsko-konstantinopolské vyznání víry
Modlitba k Duchu svatému
Modlitba sv. Františka z Assisi
Antoine de Saint-Exupéry - Umění malých kroků
Modlitba sv. Augustina
Modlitba Rogera Schutze
Dech vzkříšeného Krista
Hostina
Tajemství proměny
Proroci Boží budoucnosti
Pane, žehnej...
Vánoční modlitba
Karel Rahner: MODLITBA ZA MRTVÉ
Staré irské požehnání pro poutníky
John H. Newman: Veď, vlídné světloZpět na úvodní stránku