Dech vzkříšeného Krista

Pane Ježíši Kriste, tys naplnil celý Boží záměr;

přijal jsi naše lidství, abys nás pozval do Božího království

a osvobodil nás mocí Boží lásky,

zemřel jsi za mnohé, vstal jsi z mrtvých, vešel jsi do nebeské slávy

a současně chceš přebývat a působit v nás prostřednictvím Ducha svatého.

Dáváš nám jej a nabízíš. Chceš nás v něm probudit k životu.

Děkujeme za tyto tvé záměry.

Toužíme po společenství tvého Ducha.

Pomáhej nám ho denně přijímat a z jeho moci žít.

Pomáhej nám, abychom v něm sami zakoušeli smíření a odpuštění

a mohli se tak stávat svědky a nositeli tohoto tvého odpuštění a smíření

ve svém okolí i celé naší společnosti.

Amen.

 

                                                                                                                                                           ThDr. Petr Šandera