Antoine de Saint-Exupéry

 

Neprosím o zázrak - Pane, nýbrž o sílu pro všední den. Nauč mne umění

malých kroků. Učiň mne důvtipným a vynalézavým, učiň mne jistým, abych

si uměl správně rozdělit čas. Daruj mi jemný postřeh, abych pochopil,

co je prvořadé a co druhořadé. Prosím o sílu pro kázeň a míru, abych

životem jen neproklouzával, ale abych si běh dne rozumně rozdělil,

abych si všiml záblesků světla a výšin a abych si alespoň tu a tam

našel čas pro kulturní prožitek. Dej mi poznat, že blouznění, ať o

minulosti nebo budoucnosti, nepomáhá dál. Pomoz mi, abych to nejbližší

činil co nejlépe a nynější chvíli poznal jako nejdůležitější.

 

Ochraň mne před naivní vírou, že v životě musí jít všechno hladce.

Daruj mi střízlivé poznání, že těžkosti, porážky, neúspěchy a zvraty

jsou samozřejmým doplňkem života, kterým rosteme zrajeme.

 

Připomeň mi, že srdce často stávkuje proti rozumu. Pošli mi v pravou

chvíli někoho, kdo má odvahu říci mi pravdu v lásce. Dej mi denní chléb

pro tělo a duši, projev tvé lásky, přátelskou ozvěnu a alespoň občas

prožitek, že mne někdo potřebuje.

 

Vím, že se mnohé problémy vyřeší tím, že se nic nedělá, dej mi abych

uměl čekat. Chtěl bych také tebe a jiné nechat vymluvit. Nejdůležitější

věci si člověk neříká sám sobě, jsou mu řečeny.

 

Víš jak velice potřebujeme přátelství. Dej, abych této nejkrásnější,

nejobtížnější, nejriskantnější a nejjemnější věci života dorostl.

Propůjč mi nutné vnuknutí, abych ve správném okamžiku odevzdal balíček

dobra, se slovy nebo bez nich, na správném místě.

 

Ochraňuj mne před strachem, že bych mohl zmeškat život. Nedávej mi co

si přeji, ale co potřebuji. Nauč mne umění malých kroků.