Náboženská obec Církve československé husitské
v Ostravě-Svinově

Náboženská obec Církve československé husitské
v Ostravě-Polance
Duchovní život v CČSH
Slovo faráře k Vánocům a přání do nového roku 2017
Nejen o Mlčení
Přání k Velikonocům
K pouti na Ostravici
Zamyšlení faráře nad dušičkovým časem
Na počátek adventu - zamyšlení biskupa Rudolfa Göbela


Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově  Pamětní almanach k 80. výročí Husova sboru v Polance  Pastýřský list-Výzva k obnově církve

O nás   Život v obcích    Liturgie    Svátosti a mimosvátostné obřady      Farář     Promluvy a modlitby    Fotogalerie    Akce, pozvánky  
Archiv článků    Odkazy


Duchovní správa Duchovní správa
ADVENTNÍ  ČAS

Vánoční období ve Svinově:

24. 12. 2017 Bohoslužba od 10:15 - 4. adventní neděle

24. 12. 2017 od 22 hodin - "Půlnoční" Tradiční bohoslužba se zpěvem koled

25. 12. 2017 od 10:15 hodin - Boží hod vánoční - Slavnostní bohoslužba

31. 12. 2017 od 10:15 hodin - Poslední bohoslužba v kalendářním roce 2017.
                                           Poděkování za Boží ochranu a vedení v uplynulém                                                    roce, vzpomínka na zesnulé v roce 2017

1. 1. 2018 od 16 hodin - Novoroční bohoslužba
                                  Vyprosíme si požehnání do nového kalendářního roku 2018

7. 1. 2018 od 10:15 hodin - Bohoslužba se svátostí pokání
                                        Křest Páně - neděle věnovaná významu svátosti křtu,                                               také svátek zrodu naší církve, která byla vyhlášena
                                        v lednu 1920.

8. 1. 2018 od 16 hodin - Biblická hodina - soudci Ehůd a Šamgar

Vánoční období v Polance:

24. 12. 2017 od 8: 45 hodin - 4. adventní neděle

24. 12. 2017 od 20:15 hodin - "Půlnoční"

25. 12. 2017 od 8:45 hodin - Hod Boží vánoční

31. 12. 2017 od 8:45 hodin - Poděkování za Boží ochranu a vedení

7. 1. 2018 od 8:45 hodin - Požehnání do Nového roku

15.1. 2018 od 16 hodin - Biblická hodina - Saulova pochybení
 

Sestry a bratři,
přeji všem lidem dobré vůle pokoj v době adventu,
krásné prožití Vánoc a dobré vykročení
do nového roku 2018!

Tomáš Chytil, farář


Vznik náboženské obce a stavba Husova sboru ve Svinově Vznik náboženské obce a stavba Husova sboru v PolanceWebmaster, připomínky, návrhy, dotazy a pošta: webmastermarek@centrum.czSportovní eliptikal pro domácí trénink a hubnutí; Oblékáme se stylově - oblečení a hip hop oblečení
Sportovní eliptikal pro domácí trénink a hubnutí