Modlitba Páně - Otčenáš


Otče náš, který jsi v nebesích,

posvě se jméno tvé.

Přijď království tvé.

Buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi.

Chléb náš vezdejší dej nám dnes.

A odpus nám naše viny,

jako i my odpouštíme našim viníkům.

A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.

Nebo Tvé je království i moc i sláva na věky.

Amen.