Modlitba sv. Františka z Assisi

Pane, učiň mě nositelem svého pokoje,

abych mohl vnést lásku tam, kde je nenávist,

smíření tam, kde je blud,

jistotu tam, kde je malomyslnost,

světlo tam, kde panuje stín,

radost, kde je smutek.

 

Pane, učiň, abych toužil více potěšovat,

než být potěšován,

více chápat, než být chápán,

více milovat, než být milován,

neboť, když na sebe zapomínáme,

nalezneme se

když odpouštíme, je nám odpuštěno,

a když umíráme, procitáme do

života věčného.

Amen