Motto: Ježíš otevřel ústa a učil je:
Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha.
Bible Mt 5,2.8

V přítomnosti velkého člověka se lidí cítí malí,
v přítomnosti opravdu velkého člověka se všichni cítí velcí.
G. K. Chesterton

 Tomáš Chytil (1977), farář Církve československé husitské v Ostravě – Svinově a v Ostravě – Polance, byl až do roku 2003 členem náboženské obce v Kojetíně pod vedením duchovních - manželů Dobromila a Olgy Malých, kde postupně přijal svátosti křtu, večeře Páně a biřmování. V letech 1997 – 2003 studoval Husitskou teologickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze obor husitská teologie – psychosociální studia. V rámci přípravy pro duchovenskou službu vykonal průběžně od listopadu 2000 do května 2001 praktickou část v náboženské obci Praha – Vinohrady za laskavého dohledu místního faráře Daniela Majera.

     Po ukončení vysokoškolského studia přijal dne 25. 10. 2003 svátost kněžského svěcení v domovské náboženské obci Kojetín u příležitosti 50. výročí založení tamního Husova sboru a následně byl zařazen jako duchovní v náboženské obci Ostrava - Svinov a pro potřeby ostravského vikariátu. Od dubna 2004 byl ustanoven farářem v náboženské obci Ostrava – Svinov. Od listopadu 2005 byl pověřen administrováním náboženské obce Ostrava - Polanka. V srpnu 2008 absolvoval pouť do Compostely, tzv. francouzskou cestu ze Saint Jean Pied de Port. Je ženatý, má dvě děti. Mezi jeho oblíbenou hudbu patří Dream Theater, Nightwish, Ennio Morricone, Vlasta Redl. Oblíbené knihy, ke kterým se rád vrací, jsou Bible, Mika Waltari – Egypťan Sinuhet, Herrmann Hesse – Siddhártha.
Fitness rukavice do posilovny i pro kolo