Náboženská obec Církve československé husitské
v Ostravě-Svinově

Náboženská obec Církve československé husitské
v Ostravě-Polance
Duchovní život v CČSH
Slovo faráře k Vánocům a přání do nového roku 2017
Nejen o Mlčení
Přání k Velikonocům

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově  Pamětní almanach k 80. výročí Husova sboru v Polance  Pastýřský list-Výzva k obnově církve

O nás   Život v obcích    Liturgie    Svátosti a mimosvátostné obřady      Farář     Promluvy a modlitby    Fotogalerie    Akce, pozvánky  
Archiv článků    Odkazy


Duchovní správa Duchovní správa
Svatodušní  období
Bohoslužby: Neděle 27. 8. 2017 - 12. neděle po sv. Duchu
V Ostravě-Svinově od 10:15 hodin
Farní úřad (mapka) Farář: Mgr. Tomáš Chytil
Stanislavského 639 Úřední hodiny:
72100  Ostrava-Svinov Pondělí: 8:30 - 11:30
Tel.: 731210814 Středa: 16:00 - 18:00
Email: ccshsvinov@seznam.cz

V Ostravě-Polance od 8:45 hodin
Farní úřad (mapka) Farář: Mgr. Tomáš Chytil
1. května 1139 Úřední hodiny:
72525  Ostrava-Polanka Čtvrtek: 15:00 - 16:00
Tel: 731210814
Email: ccshpolanka@seznam.cz

Pouť na Ostravici - červenec 2017

Každým rokem se 5. července věřící z ostravského vikariátu setkávají na tradiční pouti u Winklerovy zvonice na Ostravici, aby uctili památku M. Jana Husa, slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje a dalších věrných svědků víry. Letos celá akce nabyla rozměru diecézní pouti s významnou podporou obce Ostravice. Díky dotačnímu programu a rozhodnutí místní samosprávy finančně přispět mohla být loni provedena kompletní rekonstrukce zvonice včetně opěrné stěny a začít přípravy na letošní setkání. To se neslo ve znamení 80 let od dostavění a slavnostního otevření Husovy kaple biskupem Ferdinandem Stiborem. Bohoslužbu vedli patriarcha Tomáš Butta a olomoucký biskup Rudolf Göbel. Zvuk zvonku z nově zrekonstruované zvonice potěšil shromážděné a vyzval k modlitební soustředěnosti. V kázání připomněl br. patriarcha, že jsme vyšli z nejrůznějších míst, ale společným cílem nám bylo sejití v tomto malebném koutu Beskyd. Poutě nebyly cizí ani středověkým husitům, kteří např. dávali horám biblická jména, ale i od počátku naší církve byly přirozenou součástí jejího života. Bratr patriarcha zdůraznil, že M. Jana Husa zaujalo Písmo sv. pro svou radostnou zvěst. Někdy jej vnímáme spíše jako dobového karatele a zapomínáme, že to byla ona dobrá zpráva, která jej naplňovala, získala pro kněžskou službu a že i v utrpení zprostředkovával radost a naději např. ve svých listech. Promluvu ukončil bratr patriarcha Husovou modlitbou „Věrný Kriste, táhni nás, slabé lidi, za sebou…“ V navazujícím bohatém kulturním programu si každý mohl přijít na své. Děti se zabavily na skákacím hradu, věnoval se jim i klaun, malířka kreslila zájemcům na tělo obrázky. Poutníci měli příležitost si popovídat, občerstvit se, dotazovat se br. patriarchy a br. biskupa. Ti nikam neujeli, ale v krásném odpoledni byli k dispozici věřícím. Nechybělo ani zapálení hranice se společným zpěvem písně „Hleď, Bože lásky.“ Určitě si zaslouží poděkování pan starosta Ing. Miroslav Mališ, který vzal úlohu spolupořadatele vážně a jeho nepřehlédnutelnou postavu bylo vidět snad úplně u všeho. Jeho sympatické vystupování a zájem byly důkazem, že je člověkem na svém místě. Za diecézi je třeba zmínit sestru vikářku Gabrielu Bjolkovou. Je vhodné poděkovat i těm, kteří tuto tradici pomáhali udržovat v letech minulých. Jde zejména o dlouholetou správkyni, s. Jarmilu Sivkovou, která počátkem roku bohužel zemřela, její sestru Zdeňku Bravanskou a další spolupracovníky z NO Rychvald, kteří vždy s obětavostí sobě vlastní dokázali poutníkům vytvořit takřka domácí prostředí. Pouť se vydařila a odnesli jsme si pěkné zážitky i předsevzetí sejít se znovu. Slovy bratra biskupa: Letošní pouť končí, ať žije pouť na Ostravici 2018! Tomáš ChytilVznik náboženské obce a stavba Husova sboru ve Svinově Vznik náboženské obce a stavba Husova sboru v PolanceWebmaster, připomínky, návrhy, dotazy a pošta: webmastermarek@centrum.czSportovní eliptikal pro domácí trénink a hubnutí; Oblékáme se stylově - oblečení a hip hop oblečení
Aminokyseliny a aminokyselinové doplňky výživy