S L I B  Č L E N Ů  R A D Y   S  T A R Š Í C H


     Všeobecné kněžství osobitým způsobem naplňují věřící, kteří se sdružují v radě starších konkrétní náboženské obce. Také jejich povolání do služby se vyjadřuje samostatným obřadem. Obřad vede biskup, či jeho zástupce. Tento obřad se koná v rámci Liturgie po vyznání víry. Obdobným způsobem skládají slib členové diecézních rad a ústřední rady.