P O Ž E H N Á N Í   D A R U   R O D I Č O V S T V Í  A  P Ř I V Í T Á N Í  V E  S B O R O V É M  S P O L E Č E N S T V Í

 
Tímto obřadem církev vyjadřuje vděčnost Bohu za dar života. Náboženská obec může zavést obřad, k němuž sezve několik matek najednou. Koná se většinou po křtu.