P O H Ř E B

 
Ježíš řekl: „Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře na věky“

     Křesťanský pohled na poslední věci člověka je dán svědectvím Písma svatého. Smrt a vzkříšení Ježíše Krista otevírá věřícím cestu k věčnému životu. Tato víra je základem všech pohřebních obřadů Církve československé husitské. Aby si kněz mohl připravit vhodný proslov, zpravidla pozůstalí před pohřbem nebo rozloučením kněze navštíví. Je vhodné, aby tuto krátkou návštěvu absolvovali nejbližší příbuzní anebo ti, kteří vyřizují pohřeb, buď před anebo po návštěvě pohřební služby.
 
Pastorační a liturgická služba církve, jež provází člověka při umírání a smrti je konána ve třech fázích:
                     1. Svátost útěchy nemocných – duchovní posila umírajícího

                     2. Pohřební obřady
                     3. Vzpomínka na zesnulé – modlitby obce po pohřebním obřadu, v rámci 
                          bohoslužby, při výročí úmrtí a při památce zesnulých (2. 11.)
 
Pohřební obřady vede duchovní, případně kazatel. Zesnulý člověk by měl být pokřtěn a být členem Církve československé husitské. Ve výjimečných případech lze pohřeb vykonat i u lidí pokřtěných v jiných církvích.
 
Pohřební obřady:
1. V kostele – poté buď odjezd do krematoria, nebo doprovázení na hřbitov ke hrobu
2. V obřadní síni – poté buď odjezd do krematoria, nebo doprovázení na hřbitov ke hrobu
3. V krematoriu – obřad před zpopelněním
4. Uložení urny nebo rozptyl

Obřad: Pozdrav, modlitby, čtení z Písma svatého, promluva, rozloučení se zesnulým a jeho odevzdání Bohu,  požehnání přítomným, hudební doprovod