M A N Ž E L S K É  J U B I L E U M

     Přejí –li si manželé u příležitosti 25., 50. nebo 60. výročí sňatku zvláštní obřad ve sboru, koná se slavnost před shromážděnou obcí, aby byla zdůrazněna úcta k manželství v křesťanské církvi. Obřad se koná buď v rámci bohoslužby po vyznání víry, ale může se konat i samostatně.